Γ΄ Λυκείου

Στο φροντιστήριο ΕΜΦΑΣΗ οι μαθητές της Β΄ Λυκείου εργάζονται μεθοδικά και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να μεταβούν ομαλά στη Γ΄ Λυκείου.

Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκονται στα τμήματα της Β΄ Λυκείου (Βασικά μαθήματα).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα)-Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Ιστορία 2,5

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα)-Λογοτεχνία 3
Α.Ο.Θ 3
Πληροφορική 3