Β΄ Λυκείου

Στο φροντιστήριο ΕΜΦΑΣΗ οι μαθητές της Β΄ Λυκείου εργάζονται μεθοδικά και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να μεταβούν ομαλά στη Γ΄ Λυκείου.

Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκονται στα τμήματα της Β΄ Λυκείου (Βασικά μαθήματα).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα)-Λογοτεχνία 3
Αρχαία 4
Λατινικά 1
Ιστορία 1

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα)-Λογοτεχνία 3
Οικονομικά 1
Πληροφορική 1