Β΄ Λυκείου

Στο φροντιστήριο ΕΜΦΑΣΗ οι μαθητές της Β΄ Λυκείου εργάζονται μεθοδικά και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να μεταβούν ομαλά στη Γ΄ Λυκείου.

Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκονται στα τμήματα της Β΄ Λυκείου (Βασικά μαθήματα).

 

Μάθημα Ώρες/
Εβδομάδα
Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα)-Λογοτεχνία 2
Αρχαία 4
Λατινικά 2