Α΄ Λυκείου

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Α΄ Λυκείου αποτελεί μια προπαρασκευαστική τάξη, κατά την οποία οι μαθητές θέτουν τις βάσεις για την επιτυχή μαθητική τους πορεία.

Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκονται στα τμήματα της Α΄ Λυκείου.

 

Μάθημα Ώρες/
Εβδομάδα
Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα) 1
Αρχαία 2